Tab Title

 • Gói GIGA

  Vnđ/tháng

  • Tốc Độ: Upload/Download

  150Mpbs/150Mpbs

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 173.000 (vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 5
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Gói sky

  Vnđ/tháng

  • Tốc Độ: Upload/Download

  1Gpbs/150Mpbs

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 204.000 (vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 6
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Gói meta

  Vnđ/tháng

  • Tốc Độ: Upload/Download

  1Gpbs/1Gpbs

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 300.000 (vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 6
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Combo
  Giga

  Vnđ/tháng

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 209.000 (vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 5 + Box FPT Play
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Combo
  Sky

  Vnđ/tháng

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 240.000 (Vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 6 + Box FPT Play
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Combo
  Meta

  Vnđ/tháng

  • Gói Cước:

  Giá Cước: 345.000 (Vnđ)

  Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT *

  • Thiết Bị: ONT WiFi 6 + Box FPT Play
  • Khuyến Mãi: 

  Phí Hòa Mạng: 299.000 (vnđ)

  Trả Trước 3 Tháng

  Trả Trước 6 Tháng Tặng 1 Tháng

  Trả Trước 12 Tháng Tặng 2 Tháng

 • Super 250

  495.000 Vnđ/tháng

  Download / Upload
  250Mbps

  Thiết bị cân bằng tải VIGOR 2927

  Phát phụ 1 Aruba Instant On AP1

  PHM: 1.000.000 (vnđ)

  Chưa bao gồm VAT

  Ưu đãi tới 02 tháng cước

 • Super 400

  1.272.000 Vnđ/tháng

  Download / Upload
  400Mbps

  Thiết bị cân bằng tải VIGOR 2927

  Phát phụ 1 Aruba Instant On AP1

  PHM: 1.000.000 (vnđ)

  Chưa bao gồm VAT

  Ưu đãi tới 02 tháng cước

 • Super 500

  1.272.000 Vnđ/tháng

  Download / Upload
  500Mbps

  Thiết bị cân bằng tải VIGOR 2927

  Phát phụ 1 Aruba Instant On AP1

  PHM: 2.000.000 (vnđ)

  Chưa bao gồm VAT

  Ưu đãi tới 02 tháng cước

Camera ngoài trời

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p

Kháng nước, kháng bụi IP66

Hiện thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu

Góc quan sát rộng 106°

1.400.000 vnđ
1.000.000 vnđ

* Giá trên đã bao gồm VAT

1.400.000 vnđ
1.000.000 vnđ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Camera trong nhà

Chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD 1080p

Kháng nước, kháng bụi IP66

Hiện thị màu trong điều kiện ánh sáng yếu

Góc quan sát rộng 102°

1.300.000 vnđ
900.000 vnđ

* Giá trên đã bao gồm VAT

1.300.000 vnđ
900.000 vnđ

* Giá trên đã bao gồm VAT

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Tab Title